Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Walne Zebranie Członków Towarzystwa - 30 czerwca 2017 r.

08.07.2017

Relacja z przebiegu Walnego Zebrania Członków TP NMM w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z zapisami statutowymi Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego zwołał na dzień 30 czerwca br. coroczne Walne Zebranie Członków, tym razem sprawozdawcze.

Ponieważ w I terminie nie było wymaganego statutem quorum Prezes TP NMM ogłosił 30 minutową przerwę, podczas której wystąpił znakomity artysta, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, p. Maciej Gański, z koncertem fortepianowym. Zagrał kilka utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego, kończąc występ słynnym Polonezem As-dur opus 53. Występ spotkał się z wielkim aplauzem słuchaczy, którym na długo zapadną w pamięci mistrzowskie wykonania.

Podczas rozpoczętego w II terminie Zebrania licznie zgromadzeni członkowie Towarzystwa, w liczbie ponad 140 osób, wysłuchali sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2016 rok, wygłoszonych przez Prezesa TP NMM dr. Fryderyka Tomalę i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, wygłoszonego przez wiceprzewodniczącego KR p. Tomasza Czaykę. Następnie głos zabrał dyrektor NMM dr. iż. Jerzy Litwin, notabene wybrany przez aklamację przewodniczącym Zebrania, który przedstawił dokonania Muzeum, w minionym roku, a także problemy i zamierzenia na najbliższą i dalszą przyszłość.

Ale, zanim głos zabrał Prezes Towarzystwa, nastąpiło wręczenie corocznych Laurów Muzeum Morskiego wyróżnionym przez Kapitułę pracownikom NMM. W tym roku nagrodę wręczono już po raz ósmy, a otrzymali ją pp. Anita Bober i Robert Frey z Pionu Administracyjno – Technicznego oraz Tomasz Bednarz i Przemysław Węgrzyn z Pionu Merytorycznego Muzeum.

Po części poświęconej sprawozdawczości oraz wyborom komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków nastąpił czas na dyskusję. M. in. głos zabrał p. Jan Kulas, który wysoko ocenił pracę Zarządu w minionym roku oraz zgłosił wniosek o zorganizowanie w końcu bieżącego roku konferencji w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, mającej na celu podsumowanie działań muzealnych związanych z, obchodzonym w roku 2017, Rokiem Wisły. Wiele słów uznania dla władz Towarzystwa wygłosiła także p. Krystyna Rzoska, wręczając na zakończenie wystąpienia bukiet czerwonych róż p. F. Tomali, Prezesowi Towarzystwa.

W zarządzonym przez przewodniczącego Zebrania, na wniosek Komisji Rewizyjnej, głosowaniu nad absolutorium dla Zarządu udział wzięło 143 członków, którzy, przy 3 głosach wstrzymujących się (członkowie Zarządu) udzielili Zarządowi absolutorium za 2016 r. Następnie zebrani, tym razem jednomyślnie, przegłosowali blok projektów uchwał związanych ze sprawozdaniami oraz, przy jednym wstrzymującym się, wniosek p. J. Kulasa.

Zebranie zakończył tradycyjnie poczęstunek w gościnnych salach NMM, podczas którego można było, już w mniejszych grupach, powymieniać uwagi dotyczące działalności Towarzystwa i poruszyć sprawy bieżące nurtujące środowiska, z których wywodzą się członkowie naszego stowarzyszenia, a reprezentujących szerokie spektrum instytucji kultury i nauki oraz gospodarki morskiej.

Autor tekstu: Lucjan Boroś

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obrad, których autorem jest członek TP NMM p. Bohdan Sienkiewicz, znany i ceniony dziennikarz, filmowiec i publicysta.


Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630