Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Sam decyduj na co idą Twoje podatki - 1%

Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego z siedzibą w Gdańsku to organizacja pożytku publicznego (OPP) !!!

Oznacza to, że państwo nakłada na Towarzystwo, tak jak i na inne organizacje pożytku publicznego, specjalne obowiązki, w tym działalność non-profit, ale daje także przywileje. Jednym z nich jest możliwość przekazania 1 % (jednego procentu) Twojego podatku na rzecz tej organizacji. Podatku, który, jeśli go nie przekażesz organizacji pożytku publicznego, zostanie w Skarbie Państwa i nie będziesz miał wpływu na jego dysponowanie. Dlatego też zastanów się, czy nie przekazać 1 % (jednego procentu) na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego - organizacji, działającej na rzecz wspierania działalności Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i zachowania obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarń morskich polskiego wybrzeża oraz upowszechniania wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim.

 

Jak przekazać 1 % (jeden procent) na OPP - Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego?

W roku 2017 wystarczy tylko:

1. w PIT – 36 za 2016, w pozycji 329 wpisać numer KRS tj. 0000039731, następnie w pozycji 330 wpisać kwotę, która nie może przekroczyć 1 % kwoty z pozycji 206, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół – i to już wszystko – Urzędy Skarbowe same przekażą tę kwotę na konto Organizacji Pożytku Publicznego.

2. w PIT – 37 za 2016, w pozycji 137 wpisać numer KRS tj. 0000039731, następnie w pozycji 138 wpisać kwotę, która nie może przekroczyć 1 % kwoty z pozycji 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół – i to już wszystko – Urzędy Skarbowe same przekażą tę kwotę na konto Organizacji Pożytku Publicznego.

Przypominamy, że obowiązek rozliczenia się z Urzędem skarbowym upływa 2 maja 2017 r.

 

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630