Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Dzieje Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Opracowano na podstawie artykułu p. Zbigniewa Grzywaczewskiego - "30-lecie Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku" zamieszczonego w Nautologii nr 2, 1989 r.)

W okresie powojennym w kręgach ludzi Trójmiasta związanych z morzem nurtowała myśl o konieczności powołania odrębnego niż w Szczecinie muzeum morskiego, poświęconego problemom polskiej gospodarki i techniki morskiej. Orędownikami tej idei byli przede wszystkim pracownicy Instytutu Morskiego, przedstawiciele środowiska naukowego, marynarze i żeglarze. Byli wśród nich: Zdzisław Ćwiek, Witold Urbanowicz, Bolesław Polkowski, Stanisław Ludwig, Zygmunt Brocki, Aleksander Rylke, Bolesław Kasprowicz, Jerzy Onoszko, Tadeusz Wysocki, Władysław Drapella, Witold Bublewski, Tomasz Czayka, Tytus Bieniecki, Henryk Radowicz, Zygmunt Knothe, Franciszek Matykowski i wielu innych. To grono ludzi wzięło udział w krajowej konferencji na temat wychowania morskiego, która odbyła się w dniu 6 marca 1958 r. Jednym z tematów była sprawa powołania Muzeum Morskiego. W wyniku tej konferencji prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej p. Adam Dobrowolski zwołał w dniu 28 marca 1958 r. zebranie entuzjastów idei powołania do życia Muzeum Morskiego. Na tym spotkaniu zaproponowano aby powołać do życia Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Morskiego, które stałoby się społecznym organem założycielskim, stymulującym i propagującym ideę utworzenia takiego muzeum. Na wniosek Stanisława Ludwiga zebrani uznali się Komitetem Organizacyjnym Towarzystwa. Wyłoniono zarząd Komitetu w składzie:

Prezes - Leonard Lazarowicz

Sekretarz - Przemysław Smolarek

Członek - Florian Wichłacz

Członek - Bolesław Polkowski

Towarzystwo podjęło kroki w celu formalnej legalizacji swojego istnienia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 8 czerwca 1959 roku w Rejestrze stowarzyszeń i związków, pod Nr 180, prowadzonym przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku.
 

 

Przez 46 lat działalności, Towarzystwo postawiło sobie następujące cele:

  • powołanie do życia Muzeum Morskiego - 1960 r. przemianowane na Centralne Muzeum Morskie - 1972 r.
  • odbudowa i zagospodarowanie Żurawia - 1962 r.
  • powstanie Muzeum Latarnictwa w Rozewiu - 1963 r.
  • powstawanie nowych oddziałów CMM w Helu, Tczewie, "Daru Pomorza" i " Sołdka ".
     

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630